Ova stranica je namenjena za prikaz stvari koje se vise ne koriste, ili se retko koriste.
Svaka slika ima svoj broj, i svi koji to hoće mou da (ako znaju) odgovore šta je na kojoj slici.
Odgovore možete slati u komentarima.