U reči i slici

DEDA IVAN

 Moj deda Ivan, Dobro ga znaju

Bio je poznat u celom kraju

Na sever ode, Brdovit kraj

Da svojoj duši pronađe raj

Severu tužni, Bespuća tvrda

U tebi sve planine i brda

Bez vrelog dana i lepa puta

Gde hladno sunce po magli luta

Trideset ljeta deda je Ivan

Selima išo na razni divan

Ponekad ljući od sablje britke

Mnoge je važne dobio bitke

I često tako, usred parada

U gustoj šumi bandi i brada

Stari je Ivan sanjao san

Kad svane lijep i sunčan dan

Da toga dana pešice ode

Na vrhu sela (Bijele Vode)

Sa toga brda vidi se zbilja

Gde mu počiva supruga Milja

Seoce malo, zove se Pali

Smešteno ispod velikih Žari

Do njeg se može stići bez muke

Kolima levo od Pajske Luke

Da otle vidi i selo Žari

Koje je ostalim selima dika

A u tom selu već dugo živi

Njegova vredna ćerka Darinka

Tu blizu živi od nje dokonija

Druga mu mlađa ćerka Ikonija

Susedno selo, tu malo dolje

Maleno seoce, zvano Odolje

Toga se dana vratio nije

Iz snežnog kraja, gde sever vije

Banda mu skrati njegove muke

U jednoj šumi kod Pajske Luke.

( OVIH NEKOLIKO STIHOVA POSVETIO SAM MOM DEDI IVANU RAKOVIĆU,

POVODOM ŠEST DECENIJA OD NJEGOVE SMRTI – MIRKO RAKOVIĆ )

569